VỀ CHÚNG TÔI

Khởi nghiệp trong lĩnh vực phân phối hàng hóa, Phú Thái Holdings Group hiện trở thành một tập đoàn đầu tư và kinh doanh đa ngành hàng đầu Việt Nam, với khát vọng phát triển toàn cầu

Pon Holdings BV
caterpillar
Itochu
bjc
medion
elphinestone