Truyền thông & Media

Đối với tất cả các yêu cầu về truyền thông, vui lòng gửi email cho chúng tôi thông tin của bạn tại:
marcom@phuthaiholdings.com

Hợp tác đầu tư

Để liên hệ đầu tư hợp tác kinh doanh, vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi theo email:
dautu@phuthaiholdings.com

Cơ hội nghề nghiệp

Tìm kiếm một môi trường làm việc mới, vui lòng gửi email cho chúng tôi kèm theo thông tin của bạn theo địa chỉ:
tuyendung@phuthaiholdings.com