CHIẾN LƯỢC BỀN VỮNG
Chiến lược kinh doanh bền vững của Phú Thái Holdings Group được thể hiện ngay từ tên gọi của doanh nghiệp: Phú nghĩa là phú quý và Thái là thái bình.
Chọn tên Phú Thái cho Tập đoàn là để nhắc nhở phải tạo được những giá trị lớn cho cộng đồng, cho đất nước và con người Việt Nam. Đó là lý do trong suốt chặng đường phát triển, Phú Thái đã lựa chọn con đường phát triển bền vững dựa trên nền tảng triết lý kinh doanh “3 chữ win” - nghĩa là luôn gắn lợi ích của doanh nghiệp đi cùng với lợi ích cho đối tác và đất nước. Tập đoàn xác định, hợp tác liên doanh liên kết dựa trên nguyên tắc đồng lợi ích là giải pháp tốt và có hiệu quả lâu dài. Để đón đầu nắm bắt thời cơ vận hội mới, doanh nghiệp luôn chủ động tái cấu trúc, mở rộng lĩnh vực hoạt động, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia trên nguyên tắc đồng lợi ích nhằm biến cạnh tranh thành hợp tác, biến thách thức thành cơ hội phát triển.
VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP
Văn hoá doanh nghiệp, con người Phú Thái luôn tiên phong, sáng tạo, chuyên nghiệp, gắn kết, không ngừng vươn lên mạnh mẽ,... có sự tự hào và kết nối mạnh mẽ giữa các đơn vị thành viên, liên kết. Phú Thái sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc từ “Tốt” đến “Vĩ đại", trở thành tên tuổi hàng đầu của Việt Nam. Và theo đó, mỗi cán bộ nhân viên sẽ đều trau dồi, hướng tới trở thành những con người vĩ đại, đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng, xã hội.
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI
Trong chiến lược phát triển của mình, Tập đoàn Phú Thái luôn đề cao trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng, coi đó vừa là đạo lý kinh doanh, vừa là sứ mệnh của doanh nghiệp. Đối với các hoạt động đầu tư, kinh doạnh, Tập đoàn kiên định với triết lý kinh doanh “3 win” hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng xã hội. Với Phú Thái, kinh doanh không chỉ tạo ra của cải vật chất, tạo ra việc làm mà còn theo cách liêm chính, theo hướng bền vững hơn, nhân văn hơn đó là nỗ lực phụng sự xã hội. Cùng với hoạt động đầu tư kinh doanh, Tập đoàn còn thường xuyên quan tâm chăm lo công tác xã hội và phát triển cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: Hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; chung tay thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, người có công; hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh và chăm lo sức khỏe người dân; tham gia đóng góp cho việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh…
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Gìn giữ và hạn chế tối đa tác động từ các hoạt động kinh doanh đến môi trường là ưu tiên hàng đầu của Phú Thái Group bởi chúng tôi tin chắc rằng một tương lai tốt đẹp hơn bắt đầu từ hôm nay. Phú Thái Holdings Group cùng với các công ty thành viên tích cực đồng hành cùng các chương trình nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường bên ngoài, cũng như thực hiện tốt các chính sách nội bộ để đảm bảo đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.